FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Služby

Pôsobnosť dopravnej spoločnosti Robert Kusenda je možné rozdeliť do troch hlavných oblastí:

  • rozvoz potravinárskeho tovaru od 3,5 tony
  • rozvoz stavebného materiálu od 3,5 tony
  • expresná dopravná služba úžitkovými autami do 3,5 tony