FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pravidelné linky

Pravidelné linky nákladnej dopravy poskytujeme na trase:

Bratislava – Passau – Regensburg – Nurnberg (Norimberg) – Munchen – Nurnberg (Norimberg) – Regensburg – Passau – Bratislava

Z Bratislavy odchádzame vždy v utorok a štvrtok.


Objednávkový formulár na dopravu


Hmotnosť nákladu
Objem nákladu
/ak je dôležitý/
Popis nákladu
Miesto nakládky

Dátum nakládky
Miesto vykládky

Názov firmy:
*
Meno:
*
Ulica / Číslo:
Mesto:
Telefón:
* *
E-mail:
* *
Fax:
Legenda
* povinný údaj názov firmy alebo meno kontaktnej osoby
* * povinný údaj telefón alebo e-mail